Kako da stignete do hotela Sibila

  Mikro lokacija hotela Sibila se nalazi neposredno pored puta Beograd-Zrenjanin, na obali Belog jezera, pored specijalnog rezervata prirode "Carska bara"

 

 Iz pravca Beograda preko Pančevačkog mosta u pravcu Zrenjanina,  isključenje za Zrenjanin, prođite pored “Metroa”, nastavite u pravcu, Krnjača, Borča, Padinska skela, Kovilovo, Besni fok, Čenta…  kod putokaza Belo Blato, skrenite levo ... nakon 1 km sa desne strane hotel Sibila na obali Belog jezera.             Iz pravca Zrenjanina izlaskom na put za Beograd, krećemo se prema selu Ečka, zatim selo Stajićevo nakon kojeg  pratimo skretanje za Belo Blato ...sledeća stanica, hotel Sibila.

 


View Larger Map